Blog

Jakich informacji dostarcza ocena stanu technicznego budynku?

Sierpień 2, 2023

Kiedy podejmujemy decyzję o zakupie, sprzedaży lub remoncie nieruchomości, warto zgłębić temat ekspertyzy budowlanej. Jest to kompleksowa analiza, która pozwala na dokładne poznanie stanu technicznego danej nieruchomości.

Więcej

Najważniejsze informacje o zastępstwie inwestycyjnym

Marzec 23, 2023

Prowadzenie inwestycji budowlanej wymaga czasu. Nie każdy inwestor nim jednak dysponuje. Co więcej, zleceniodawca nie zawsze może się też pochwalić stosowną wiedzą i znajomością przepisów niezbędnych przy zarządzaniu pracami budowlanymi. To nierzadko powoduje problemy na różnych etapach realizacji, a nawet opóźnia całą budowę. Rozwiązaniem, które pozwala ich uniknąć, jest zastępstwo inwestycyjne, czyli współpraca z tzw. inwestorem zastępczym.

Więcej

Co ile należy wykonywać okresowe kontrole stanu technicznego obiektów?

Listopad 29, 2022

Zgodnie z przepisami każdy właściciel lub zarządca nieruchomości odpowiada za stan techniczny obiektu. W związku z tym zobowiązany jest do regularnego przeprowadzania kontroli, których celem będzie ocena, czy obiekt jest utrzymany w należytym stanie i czy jego właściwości użytkowe oraz sprawność techniczna umożliwiają dalszą, bezpieczną eksploatację. Warto przy tym pamiętać, że zaniechanie takich przeglądów nie tylko stwarza zagrożenie dla domowników, ale także niesie ze sobą ryzyko ponoszenia kar finansowych.

Więcej

Na czym polega nadzór inwestorski?

Październik 20, 2022

Budowa obiektów to inwestycja, która wymaga wiedzy i doświadczenia. W większości inwestorzy są przekonani, że przy powierzeniu prac doświadczonej firmie budowlanej, projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami. Niekiedy jednak dochodzi do błędów, których wykrycie na późnym etapie inwestycji może oznaczać duże straty finansowe. Jednym z rozwiązań, które pozwala uniknąć zarówno rozczarowań, jak i strat, jest powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego. O tym, na czym polega nadzór inwestorski, piszemy poniżej.

Więcej

Inżynier Kontraktu - kim jest i czym się zajmuje?

Styczeń 4, 2022

Rosnące wymagania i potrzeby rynku inwestycji budowlanych mają związek z korzystaniem z usług nadzorującego każdy z etapów realizacji projektu Inżyniera Kontraktu. Choć nazwa wskazuje na to, że mamy do czynienia z jedną osobą, to Inżynier Kontraktu jest zewnętrznym podmiotem zbiorowym. Obowiązki Inżyniera Kontraktu może pełnić firma lub instytucja. Wyjaśniamy, czym zajmuje się Inżynier Kontraktu.

Więcej

Kosztorys robót budowlanych dla banku. Co powinien zawierać?

Czerwiec 24, 2021

Finansując inwestycje budowlane z „pomocą” banku, warunkiem koniecznym uzyskania kredytu jest sporządzenie kosztorysu robót budowlanych. Powinien on zawierać pełną analizę kosztów, dokumentację umożliwiającą dokładne szacunki finansowe. Na czym polega kosztorys robót budowlanych dla banku? Jak go przeprowadzić? Czym różni się od innych dokumentacji szacunkowych?

Więcej