Co ile należy wykonywać okresowe kontrole stanu technicznego obiektów?

Listopad 29, 2022

Zgodnie z przepisami każdy właściciel lub zarządca nieruchomości odpowiada za stan techniczny obiektu. W związku z tym zobowiązany jest do regularnego przeprowadzania kontroli, których celem będzie ocena, czy obiekt jest utrzymany w należytym stanie i czy jego właściwości użytkowe oraz sprawność techniczna umożliwiają dalszą, bezpieczną eksploatację. Warto przy tym pamiętać, że zaniechanie takich przeglądów nie tylko stwarza zagrożenie dla domowników, ale także niesie ze sobą ryzyko ponoszenia kar finansowych.

Jak często należy przeprowadzać okresowe kontrole obiektów budowlanych?

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych należy wykonywać regularnie. W zależności od tego, co podlega kontroli, częstotliwość ich wykonywania może się różnić. Przykładowo przeglądy instalacji gazowych i przewodów kominowych powinny być przeprowadzane przynajmniej raz do roku. Corocznie należy też poddawać kontroli stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Do grupy takich instalacji i urządzeń zaliczyć można np. urządzenia sanitarne gromadzące lub oczyszczające ścieki czy też filtrujące wodę. Ponadto przynajmniej raz w roku należy kontrolować stan elementów narażonych na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wśród takich wymienia się np.:

  • elementy ścian zewnętrznych, takie jak m.in. balustrady i balkony,
  • pokrycia dachowe,
  • instalacje centralnego ogrzewania,
  • elementy odwodnienia,
  • wszelkie urządzenia mocowane do budynku.

Poza corocznymi przeglądami stanu technicznego przepisy regulują też kwestię okresowych kontroli obiektów budowlanych przeprowadzanych raz na pięć lat. Zgodnie z nimi przynajmniej raz w ciągu pięciu lat należy sprawdzić stan techniczny budynku pod względem przydatności do użytkowania oraz estetyki konstrukcji i otoczenia.

Wróć