Kosztorys robót budowlanych dla banku. Co powinien zawierać?

Czerwiec 24, 2021

Finansując inwestycje budowlane z „pomocą” banku, warunkiem koniecznym uzyskania kredytu jest sporządzenie kosztorysu robót budowlanych. Powinien on zawierać pełną analizę kosztów, dokumentację umożliwiającą dokładne szacunki finansowe. Na czym polega kosztorys robót budowlanych dla banku? Jak go przeprowadzić? Czym różni się od innych dokumentacji szacunkowych?

Jakie są rodzaje dokumentacji szacunkowej w procesie inwestycyjnym?

Proces inwestycyjny wymaga wykonania między innymi kosztorysów: inwestorskiego, ofertowego, zamiennego, powykonawczego i wspomnianej kalkulacji dla banku. Dokument do co celów finansowych pobiera się bezpośrednio z placówki finansującej przedsięwzięcie albo z internetu. Choć można wypełnić go samemu lepiej zlecić to nam. Nie chcemy się przechwalać, ale w przeciwieństwie do inwestora, lepiej znamy ceny materiałów budowlanych czy też robocizny. Celem oszczędności czasu kosztorys dla banku można kupić z projektem obiektu budowlanego. Dla niektórych oddziałów instytucji finansujących kluczowym na kosztorysie robót budowlanych będzie podpis kosztorysanta.

Jak wygląda prawidłowo wykonany kosztorys inwestorski?

Chcąc sporządzić kosztorys inwestorski, należy rozpocząć prace od zbadania aktualnych cen materiałów i kosztów robocizny. Dokument ten musi bowiem być odzwierciedleniem sytuacji rynkowej. Przedstawione koszty powinny uwzględniać wzrost cen materiałów budowlanych. Ważne, aby były to ceny zbyt mocno wywindowane w górę.

Trzeba pamiętać o zamieszczeniu w nim kolejności wykonywanych robót i kosztów cząstkowych. Zlecenie prac doświadczonemu kosztorysantowi pozwoli uniknąć pomyłek, których usuwanie wiązać się będzie z opóźnieniem procedury kredytowej. Do kosztorysu dla banku nie wliczamy kosztów związanych z wykończeniem budynku i elementami ruchomymi jego wyposażenia. Przekazuje się jedynie wydatki, jakie poniesione będą do ukończenia domu do stanu deweloperskiego. Zawierać będą zatem koszty konstrukcyjne: fundamentów, ścian, posadzek, okien, drzwi, dachu i instalacji, wraz z np. oraz wszelkie prace pomocnicze jak np. przygotowanie gruntu, zagospodarowanie terenu.

Wróć