KOSZTORYS ROBÓT BUDOWLANYCH

 

 

Sporządzamy kosztorysy robót budowlanych, pełną analizę kosztów oraz dokumentację umożliwiającą dokładne szacunki finansowe na temat planowanej inwestycji bądź zadania. Kalkulację ceny prowadzimy według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. Określamy koszty oraz ceny wybranych produktów, takich jak materiały i usługi niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych.

 

Jakie rodzaje kosztorysów tworzymy?

 

Oferujemy tworzenie dokumentacji szacunkowej na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Tworzymy:

 

  • kosztorys inwestorski,
  • kosztorys ofertowy,
  • kosztorys zamienny,
  • kosztorys powykonawczy,
  • kosztorys dla banku.

 

Analizy kosztów

 

Oprócz kosztorysów robót budowlanych, proponujemy też sporządzenie analizy rentowności inwestycji i kosztów ponoszonych przez inwestora budowlanego w fazie planowania, realizacji, a wreszcie eksploatacji.

 

Sporządzamy następujące opracowania:

 

  • audyty energetyczne,
  • due diligence działki lub wstępnej koncepcji inwestycji;
  • studium wykonalności inwestycji,
  • studium opłacalności inwestycji,
  • analizę kosztów cyklu życia obiektu (LCC).

 

Zapraszamy do kontaktu!