AUDYTY ENERGETYCZNE

 

 

Sporządzamy ekspertyzy zapotrzebowania budynków na energię w postaci audytów energetycznych, których celem jest określenie najlepszych metod termomodernizacji. Ich wdrożenie prowadzi do optymalizacji zużycia energii, zmniejszenia zapotrzebowania na energię nieodnawialną, a tym samym – zminimalizowania kosztów utrzymania obiektu. Oferujemy też naszym klientom wykonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej.

 

Na podstawie wyników audytu energetycznego pomożemy Państwu wybrać najbardziej optymalne pod kątem kosztów i korzyści rozwiązania.

 

Jakie czynności wykonujemy w trakcie audytu energetycznego?

 

Przystępując do audytu w obiekcie budowlanym przeprowadzamy następujących działania:

  • Prowadzimy pomiary instalacji elektrycznych, sprawdzamy system grzewczy i oceniamy efektywność jego działania;
  • Analizujemy właściwości budynku i określamy jego charakterystykę energetyczną;
  • Określamy metody możliwe do zastosowania przy termomodernizacji obiektu;
  • Wskazujemy najbardziej optymalny zestaw działań i rozwiązania, które sprawdzą się w danym budynku,
  • Wydajemy opinię techniczną.
  • Gdy jest to niezbędne audyt energetyczny przeprowadzany jest z zastosowaniem kamer termowizyjnych. Dzięki temu urządzeniu można zidentyfikować miejsca występowania mostków termicznych, które przyczyniają się do wychładzania budynku i powstawania grzybów i pleśni w przegrodach budowlanych.

 

Kiedy warto, a kiedy trzeba wykonać audyt energetyczny?

 

Audyt energetyczny to działanie zalecane przy okazji każdej inwestycji związanej z ocieplaniem budynku i optymalizacją kosztów ogrzewania. Stworzony po audycie dokument stanowi dla inwestora niezbędną pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.

 

Dodatkowo audyt może okazać się konieczny w różnych sytuacjach: na przykład przy okazji ubiegania się o dofinansowanie do prac modernizacyjnych. Podobny dokument należy przedstawić również w banku, w przypadku ewentualnego starania się o kredyt na prace termomodernizacyjne. Audyt stanowi wówczas dowód, że dana inwestycja w termomodernizację będzie opłacalna.

 

Duże przedsiębiorstwa natomiast zobowiązane są prawnie do wykonywania okresowego audytu energetycznego. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 250 pracowników lub wykazujące obroty na poziomie powyżej 50 mln euro jest zobowiązane do wykonania audytu energetycznego raz na cztery lata.

 

Pomiary instalacji elektrycznych

 

Nasza firma prowadzi też okresowe pomiary instalacji elektrycznych. Prawo budowlane określa, że pomiary takie powinny być wykonywane w każdym obiekcie budowlanym nie rzadziej niż co 5 lat. W praktyce jednak warto wykonywać je częściej, ze względu na niebezpieczeństwo narażenia budynku na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kompleksowy pomiar instalacji elektrycznej powinien obejmować sprawdzenie podłączenia przewodów, zastosowanej izolacji, pętli zwarcia i ochrony przeciwpożarowej. Pomiary instalacji elektrycznych wykonywane są przede wszystkim w celach zapewnienia bezpieczeństwa lokatorom, jednak odpowiednio wczesne wykrycie wad instalacji pomaga też zoptymalizować koszta remontowe.