Jakie są różnice między opinią techniczną a ekspertyzą?

Luty 10, 2021

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne musimy dołączyć np. do wniosku o przebudowę obiektu. Są one także niezbędnym uzupełnieniem dokumentacji związanej z budową domów i innych obiektów budowlanych. Pomoc specjalistów przydaje się także w innych sytuacjach, bo pozwala nam uniknąć poważnych i często bardzo kosztownych pomyłek, które przytrafiają się podczas zakupu domów i mieszkań z rynku wtórnego. Wyjaśniamy, jakie są różnice pomiędzy ekspertyzą budowlaną i opinią techniczną.

Czym jest opinia techniczna?

Opinia techniczna to uproszczona forma oceny stanu technicznego budynku. Opinię wydaje specjalista na podstawie dostarczonych mu dokumentów projektowych oraz oględzin obiektu budowlanego. Wnioski sformułowane w tym przypadku przez wydającego opinię techniczną specjalistę nie są poparte przeprowadzonymi badaniami oraz pomiarami. Skutkuje to znacznie węższym znaczeniem tego rodzaju dokumentacji

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana znacząco różni się od opinii technicznej. Uwzględnia ona analizę dostarczonej dokumentacji projektowej i oględziny budynku, jednak to nie wszystkie czynności, które trzeba przeprowadzić w tym przypadku. Czynności typowe dla wydawania opinii technicznej są uzupełniane poprzez wykonanie niezbędnych badań oraz pomiarów, dzięki którym możliwa jest dokładna ocena stanu technicznego obiektu. Dzięki sporządzeniu szerszej dokumentacji oraz wykonaniu m.in. badań odkrywkowych i badań laboratoryjnych, a także specjalistycznych pomiarów dotyczących elementów konstrukcji budynku, możliwa jest wnikliwa analiza stanu technicznego obiektu. Zlecenie ekspertyzy budowlanej pozwala ujawnić m.in. wady ukryte budynku oraz ocenić, czy jego zakup lub planowana modernizacja są opłacalne. Co więcej, ekspertyza budowlana jest podstawą do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej np. w przypadku błędów popełnionych przez dewelopera lub wadliwych prac zleconych ekipie budowlanej. Ekspertyza budowlana to także dokument wymagany w wielu przypadkach przepisami prawa budowlanego. 

Wróć