Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA


ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA.

2018 07 24%20(118)

Zadanie: „Wykonanie kontroli okresowych półrocznych, rocznych, pięcioletnich i doraźnych bezpiecznego użytkowania obiektów zlokalizowanych na terenie ZMPG SA.”

Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA.

Okres realizacji: 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Ilość zrealizowanych kontroli: 464

Charakter kontrolowanych obiektów:

  • Budynki użyteczności publicznej;
  • Drogi i place;
  • Obiekty hydrotechniczne.

Rodzaj przeglądów:

  • Półroczny
  • Roczny
  • Pięcioletni

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl