URZĄD MORSKI W GDYNI


URZĄD MORSKI W GDYNI

06 2019%20(1)

„Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie określonym w Art.62.1pkt. 1  Ustawy Prawo Budowlane oraz § 68.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych - przegląd półroczny, roczny, pięcioletni.”

Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2019r.

Ilość zrealizowanych kontroli: 216

Charakter kontrolowanych obiektów:

  • Obiekty hydrotechniczne- umocnienia brzegów, nabrzeża.

Rodzaj przeglądów:

  • Półroczny
  • Roczny
  • Pięcioletni

 

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl