SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UJEŚCISKO" w Gdańsku


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UJEŚCISKO GDAŃSK

2019 08%20(1)

Zadanie: „Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie określonym w Art.62.1pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane.”

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Ujeścisko

Okres realizacji: 01.06.2019r. – 31.08.2019r.

Ilość obiektów objęta kontrolą: 63

Charakter kontrolowanych obiektów:

  • Budynki mieszkalne wielorodzinne.

 

Rodzaj przeglądów:

  • Roczny
  • Pięcioletni

 

 

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl