PTH Kąpielisko Morskie Sopot Sp. z o.o.


KĄPIELISKO MORSKIE SOPOT SP. Z O.O.

2019 04%20(2)

Zadanie: „Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie określonym w Art.62.1pkt. 1  Ustawy Prawo Budowlane - przegląd roczny i pięcioletni.”

Zamawiający: PTH Kąpielisko Morskie Sopot Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2019r.

Ilość zrealizowanych kontroli: 36

Charakter kontrolowanych obiektów:

  • Budynki użyteczności publicznej;
  • Obiekty hydrotechniczne.

 

Rodzaj przeglądów:

  • Roczny
  • Pięcioletni

 

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl