PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W GDAŃSKU


PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W GDAŃSKU

IPN zdj%C4%99cie%201

„Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków na cele użyteczności publicznej o funkcji biurowej – siedzibę Instytutu Pamięci Narodowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków przy ul. Grunwaldzkiej 214 i 216 w Gdańsku.”

Zakres obowiązków: kontrola i wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

Okres realizacji: 01.08.2013r. - 30.09.2015r.

Wartość robót budowlanych: 11 731 892,08 zł

Charakterystyczne parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 1 137,74 m2;

Powierzchnia użytkowa: 3 615,71 m2;

Kubatura: 16 900,00 m3.

 

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl