PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.


PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

2018 09%20(1)

Zadanie: „Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie określonym w Art.62.1pkt. 1, 3 Ustawy Prawo Budowlane”

Zamawiający: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2019r.

Ilość zrealizowanych kontroli: 372

Charakter kontrolowanych obiektów:

  • Budynki usługowe;
  • Budynki produkcyjne;
  • Obiekty Inżynierii Lądowej - Infrastruktura Transportu.

 

Rodzaj przeglądów:

  • Półroczny
  • Roczny

 

 

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl