MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PUCKU


MOKSiR PUCK

2019 07 25%20(1)

Zadanie: „Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie określonym w Art.62.1pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane.”

Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 31.12.2019r.

Ilość zrealizowanych kontroli: 25

Charakter kontrolowanych obiektów:

  • Budynki użyteczności publicznej;
  • Obiekty hydrotechniczne.

 

Rodzaj przeglądów:

  • Półroczny
  • Roczny

 

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl