BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH I JEDNORODZINNEGO W GDAŃSKU


BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH I JEDNORODZINNEGO W GDAŃSKU

4

Zadanie: „Budowa trzech budynków wielorodzinnych i jednego budynku jednorodzinnego w Gdańsku”

Zakres obowiązków: Inwestor Zastępczy w fazie projektowania i realizacji inwestycji.

Okres realizacji: 01.07.2016r. – 20.10.2017r.

Wartość robót budowlanych: 6 500 910,00

Charakterystyczne parametry obiektu:

Ilość lokali mieszkalnych/ usługowych: 3 budynki wielorodzinne i 1 budynek jednorodzinny

Powierzchnia zabudowy: 806,68 m2;

Powierzchnia użytkowa: 1 979,53 m2;

Kubatura: 8 306,27 m3.

 

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl