BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW USŁUGOWO-MIESZKALNYCH W JASTRZĘBIEJ GÓRZE-


BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW USŁUGOWO-MIESZKALNYCH W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

Jastrzebia Gora

Zadanie: „Budowa zespołu budynków usługowo – mieszkalnych z garażem podziemnych i przyłączami infrastruktury technicznej oraz wjazdem na działkę i wewnętrznym układem drogowym w Jastrzębiej Górze.”

Zakres obowiązków: Inżynier Kontraktu kontrola rozliczeń i wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

Okres realizacji: 01.01.2017r. – 30.03.2018r.

Wartość robót budowlanych: 13 493 100,00 zł

Charakterystyczne parametry obiektu:

Ilość lokali mieszkalnych/ usługowych: 60 lokali mieszkalnych;

Powierzchnia zabudowy: 1 250,00 m2;

Powierzchnia użytkowa: 3 578,44 m2;

Kubatura: 14 148,13 m3.

 

 

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl