BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO W GDYNII


BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO W GDYNII

2018 09 18%20(1)

Zakres obowiązków: Inżynier Kontraktu – kontrola rozliczeń, koordynacja i wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

Okres realizacji: 01.09.2016r. – 30.05.2018r.

Wartość robót budowlanych: 13 333 200,00 zł

Charakterystyczne parametry obiektu:

Ilość lokali mieszkalnych/ usługowych: 55 lokali mieszkalnych i 1 lokal usługowy

Powierzchnia zabudowy: 966,69 m2;

Powierzchnia użytkowa: 5 960,80 m2;

Kubatura: 21 352,60 m3.

 

+48 514 934 687

biuro@dipro-budownictwo.pl