ODBIÓR MIESZKAŃ OD DEWELOPERA

 

Oferujemy usługę pośrednictwa między nabywcą a deweloperem przy odbiorze technicznym mieszkania. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą, która pozwala nam wykryć odstępstwa od norm budowlanych oraz zawartej umowy. Choć w świetle prawa budowlanego odbioru technicznego może dokonać każdy – także sam nabywca – to warto powierzyć to zadanie fachowcom, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

 

Co to jest odbiór techniczny mieszkania?

 

Odbiór techniczny mieszkania następuje w momencie, gdy deweloper uzyskał już pozwolenie na użytkowanie budynku , ale przed podpisaniem z nabywcą umowy przenoszącej własność nieruchomości. W praktyce jest to więc doskonały moment, by zgłosić przedstawicielowi dewelopera wszystkie swoje uwagi i zastrzeżenia co do zgodności stanu mieszkania z prospektem i umową. Ponieważ zwykle odbiór mieszkania odbywa się jeszcze przed spłaceniem ostatniej raty za zakup nieruchomości, to nabywca ma wciąż duże pole do negocjacji, jeśli zauważy poważne wady lub odstępstwa od uzgodnień. Z tego też powodu obecność na miejscu specjalisty działającego w interesie nabywcy jest niezbędna, by nie kupić przysłowiowego „kota w worku”.

 

Co należy sprawdzić przy odbiorze?

 

Przy odbiorze mieszkania należy wykonać szereg czynności i sporządzić stosowną dokumentację. Do najważniejszych zadań należy:

 

  • sprawdzenie powierzchni użytkowej lokalu;
  • sprawdzenie kątów prostych i ścian pod kątem otynkowania;
  • sprawdzenie okien i drzwi;
  • sprawdzenie grzejników, instalacji i mediów.

 

Polecamy powierzenie odbioru mieszkania od dewelopera naszym fachowcom. Zapraszamy do kontaktu!