Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/czesek3/dipro-budownictwo.pl/public_html/index.php on line 23
Usługi - DIPRO BUDOWNICTWO

INŻYNIER KONTRAKTU
/NADZÓR INWESTORSKI


Inspektor nadzoru inwestorskiego i inżynier kontraktu

cranes 4811867

Dla naszych Klientów delegujemy inspektorów nadzoru inwestorskiego w celu kontroli nad procesem budowlanym. Tworzymy też zespoły inżyniera kontraktu, by dopilnować dokumentacji i procedur wymaganych przy różnego rodzaju rozliczeniach. Nasi pracownicy to profesjonaliści o wysokich kwalifikacjach, z wszechstronnym wykształceniem technicznym. Firma Dipro Budownictwo ma wieloletnie doświadczenie w nadzorze budowlanym, delegowaniu zespołu ekspertów w funkcji inżyniera kontraktu oraz wydawaniu ekspertyz budowlanych Zapraszamy do kontaktu!

 

Czym jest nadzór inwestorski i czy jest on wymagany?

 

Nadzór inwestorski pełni osoba o kwalifikacjach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy inwestycji budowlanej. Powołanie nadzoru inwestorskiego nie jest obligatoryjne, chyba że będzie to wskazane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji pozwolenia na budowę. Sam inwestor może jednak zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu bieżącej kontroli jakości robót i ich zgodności z projektem oraz uniknięcia wad czy usterek zwiększających koszt inwestycji. Podstawowe obowiązki inspektora wynikają ściśle z zapisów prawa budowlanego – należy do nich m.in. reprezentowanie inwestora przy sprawdzaniu, czy wszystkie prace realizowane są zgodnie z projektem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by te ustawowe obowiązki poszerzyć jeszcze o kolejne, jeśli zażyczy sobie tego inwestor.

 

Inżynier kontraktu

 

W przeciwieństwie do inspektora nadzoru inwestorskiego, funkcję inżyniera kontraktu pełni podmiot zbiorowy – firma lub instytucja. Wynika to z olbrzymiego zakresu zadań, któremu nie podoła jeden specjalista. Inżynierem kontraktu zostają zespoły fachowców ze specjalistyczną wiedzą z różnych dziedzin.

 

Pojęcie inżyniera kontraktu zaczęło funkcjonować w naszym kraju wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, a jego definicja wynika z ustaleń Międzynarodowej Federacji Inżynierów-Konsultantów (Fédération internationale des ingénieurs-conseils – FIDIC). Inżynier kontraktu nie tylko nadzoruje sam proces budowy – analogicznie do działań nadzoru inwestorskiego – ale przede wszystkim sprawuje nadzór nad dokumentacją, finansami inwestycji oraz kontroluje procedury wymagane przez prawo Unii Europejskiej. Dlatego obecność inżyniera kontraktu przy pracach budowlanych jest szczególnie ważna, jeżeli inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych i wymaga szczegółowego rozliczenia i zarządzania kontraktem na roboty budowlane.

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Skontaktuj się z naszym biurem celem umówienia spotkania.