Podpisanie umowy - Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła - Inżynier Kontraktu

Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła

15 listopada 2019 roku firma DIPRO Budownictwo, w ramach konsorcjum przedsiębiorstw wspólnie z BNB EUROBAU, podpisała umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn.: „Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła”.

W zakresie usługi Inżyniera Kontraktu zapewniamy sprawowanie nadzoru inwestorskiego z zakresu branży hydrotechnicznej, ogólnobudowlanej, drogowej, konserwatorskiej, mechanicznej, automatyki, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych w toku realizacji Kontraktu.  

Zamawiającym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

„Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła” jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do  zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”

Generalnym Wykonawcą Inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o.o., a jej wartość wynosi 61 983 763,42 zł.

 

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Skontaktuj się z naszym biurem celem umówienia spotkania.