Podpisanie umowy - Przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie - Inwestor zastępczy

Przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie - Inwestor zastępczy

W dniu 7 maja 2019 roku firma DIPRO Budownictwo w ramach konsorcjum z BNB EUROBAU podpisała umowę na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji "Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie" - szacunkowa wartość robót budowlanych ok. 30 mln. zł.

Nowo powstały budynek zapewni:

  • powierzchnie magazynowe przystosowane do przejmowania dokumentów o trwałej wartości archiwalnej w wieloletniej perspektywie;
  • warunki klimatyczne odpowiednie dla długotrwałego przechowywania dokumentów; będzie konstrukcją pasywną, czyli oszczędną w utrzymaniu;
  • czytelnię akt wyposażoną w komputery i stanowiska do samodzielnego skanowania dokumentów;
  • salę wystawienniczą i konferencyjną, które będą miejscem spotkań i wydarzeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych;
  • pracownię konserwacji i digitalizacji zasobu archiwalnego;
  • repozytorium dokumentów elektronicznych.

 

Szacowana powierzchnia całkowita, o którą powiększy się siedziba Archiwum Państwowego w Koszalinie to: 2 523 m², w tym powierzchnia użytkowa to: 2 214 m².

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Skontaktuj się z naszym biurem celem umówienia spotkania.