Kolejny kontrakt podpisany - Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Inżynier Kontraktu

Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego

W dniu wczorajszym firma DIPRO Budownictwo, w ramach konsorcjum z BNB EUROBAU podpisało umowę na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji "Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - szpitale psychiatryczne i stacje pogotowia ratunkowego - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im T.Bilikiewicza w Gdańsku, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku" - wartość robót budowlanych to 8 mln zł .

Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne", to projekt realizowany na terenie województwa pomorskiego. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez:

  • wykonanie dociepleń przegród;
  • wymianę okien;
  • modernizacje instalacji grzewczych oraz systemu wentylacji;
  • zastąpienie nisko sprawnych źródeł energii wysoko sprawnymi;
  • wykorzystanie OZE – głównie energii słonecznej w celu wytwarzania energii elektrycznej i przygotowania c.w.u. 

 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim (Pawilony X, XI, XII, XV, XVI, XXIII, budynek 26, sieć grzewcza), Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku (budynek kuchni), Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (budynek administracyjny z częścią garażową i warsztatem), Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku (budynek administracyjny i dyspozytornia) – to łącznie 10 budynków użyteczności publicznej objętych projektem, w ramach którego przeprowadzona zostanie modernizacja energetyczna. Efektem tych działań będzie spadek emisji gazów cieplarnianych o 339,00 ton równoważnika CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1 490 000,00 kWh/rok.

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Skontaktuj się z naszym biurem celem umówienia spotkania.