Podpisanie umowy - Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni - etap I - Nadzór Inwestorski

Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni - etap I

Miło nam poinformować, iż w dniu 07 października 2019 roku firma DIPRO Budownictwo, w ramach konsorcjum przedsiębiorstw z BNB EUROBAU, podpisała umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni - etap I”.

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy, nadzór inwestroski będzie reprezentował interesy Zamawiającego tj. Gmina Miasta Gdynia, wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Nadzór inwestorski będzie sprawowany w branży hydrotechnicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i telekomunikacyjnej, 

Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przekazanemu za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska. Podpisywana umowa na wykonanie jest pierwszym z dwóch zadań realizowanych w obszarze Potoku Wiczlińskiego.
 
Potok Wiczliński to naturalny ciek wodny, który kiedyś odpowiadał za odprowadzanie wód deszczowych. Dzisiaj przez dynamiczny rozwój infrastruktury na terenie Chwarzna-Wiczlina tereny te uległy dużym przekształceniom. Zmiany przyczyniły się do zmniejszenia potencjału retencyjnego.


Zakres prac obejmuje:

  • roboty przygotowawcze;
  • usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym;
  • odtworzenie koryta Potoku Wiczlińskiego wraz z regulacją istniejącego koryta na łącznej długości 2994 m oraz budową 26 progów retencyjnych;
  • budowę suchego zbiornika retencyjnego „Wiczlino - Zielenisz" o pojemności 60 tys. 300 m3
  • budowę suchego zbiornika retencyjnego „Obwodnica" na rzece Kaczej o pojemności 40 tys. 640 m3 sześciennych wraz z regulacją rzeki Kaczej na długości 468 m;
  • przebudowę rowu przy ulicy Śliskiej;
  • budowę przepustów, w tym przepustu pod obwodnicą Trójmiasta;
  • modernizację istniejącej drogi leśnej jako drogi eksploatacyjnej potoku oraz budowę nowych odcinków dróg eksploatacyjnych i oświetlenia budowli przy zbiorniku.
     

Woda popłynie znowu korytem Potoku Wiczlińskiego, a nie poza nim. Gdynia rozpoczyna jedną ze strategicznych inwestycji związanych z odprowadzaniem wód opadowych-odtworzenie Potoku Wiczlińskiego.
 
- Bardzo się cieszę, że przystępujemy do kolejnej realizacji niezwykle ważnej i oczekiwanej przez mieszkańców naszego miasta inwestycji. Dynamicznie postępująca urbanizacja musi iść w parze z odpowiedzialną polityką ekologiczną, a do takich należy zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych. Choć inwestycja powstanie na obszarze Chwarzna-Wiczlina, to będzie miała wpływ na jakość życia w całej Gdyni – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. 
 
Generalnym Wykonawcą Inwestycji jest Zakład Projektowo-Wykonawczy H-BUD Hieronim Szukalski z siedzibą w Sopocie. 

Wartość objętych umową robót budowlanych wynosi 33 mln złotych.
 
Projekty realizowane są przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Skontaktuj się z naszym biurem celem umówienia spotkania.